25 پيشنھاد برای اتاق خواب محبوب شما قسمت دوم

25 پيشنھاد برای اتاق خواب محبوب شما قسمت دوم

25 پيشنھاد برای اتاق خواب محبوب شما – قسمت دوم

به یاد دریا: تخته ھای سفيد و کاغذ دیواری آبی پررنگ ما را به یاد نيروی دریایی می اندازد و زمينه ای عالی برای تخت خواب الھام شده از دریا ایجاد می کنند.تزئينات کنار تخت و تصویرھای ساده در بالای تخت موضوع دریا را تقویت می کنند.

استفاده از رنگ ھای گرم در وسایل و رنگ دیوار فضای دلنشينی را ایجاد کرده است.

15) به یاد دریا: تخته ھای سفيد و کاغذ دیواری آبی پررنگ ما را به یاد نيروی دریایی می اندازد و زمينه ای عالی برای تخت خواب الھام شده از دریا ایجاد می کنند.تزئينات کنار تخت و تصویرھای ساده در بالای تخت موضوع دریا را تقویت می کنند و مفروش استفاده شده کاملا ًاز شن ھای ساحل دریا الھام گرفته شده است چرا آن را دوست داریم : این اتاق توسط عناصر بصری از جمله پالت رنگی مناسب و تزئينات متناسب با موضوع و البته بدون استفاده از فانوس دریایی؟؟ به موضوع مورد نظر خود که دریا می باشد کاملا ًنزدیک است.

16) ظرافتی زنانه: مخمل خواب دار تاج تخت، بنفش کمرنگ دیوارھا و چلچراغ بسيار ظریف و عالی حالتی زنانه به اتاق داده است. ترکيب غير معمول رنگ ھای اتاق و ھمچنين طرح ھای به کار رفته بر روی تخت جذابيتی فوق العاده به اتاق داده است. ▪ چرا آن را دوست داریم : رنگبندی استفاده شده در اتاق بسيار مطابق با مد روز می باشد که بسيار با سليقه و حيرت آور است و شخصيتی خاص به اتاق داده است.

17) استفاده ای عالی از اتاقک زیر شيروانی: ھنرھای کلاسيک و صنایع دستی موجود در اتاق گاه ویژگی اصلی یک اتاق می باشند. برای نگھداشتن احساس کلاسيک در اتاق زیر شيروانی، سقف با سفيد رنگ آميزی شده که بسيار با نوع معماری اتاق ھماھنگ است تخت با رنگ ھای گرم در زیر پنجره قرار گرفته است. ▪ چرا آنرا دوست داریم : ترکيب سقف و تزئينات داخل اتاق احساس بسيار خوشایندی به فرد می دھد که این نشانه ھماهنگی اجزای اتاق می باشد.

18) در وسط صحنه: این اتاق چند سطحی، جذاب و مجلل می باشد. دیوارھای خاکستری روشن یک مکمل زیبا برای بافت گلدار زرد می باشد.پنجره ھای بلند نور زیادی را وارد اتاق می کنند که به شکوه این اتاق خواب می افزاید. ▪ چرا آنرا دوست داریم : استفاده از رنگ قھوه ای تيره درکفپوش اصلی فضایی مھيج به اتاق داده است و مفروش اتاق با کفپوش فرعی اتاق از لحاظ رنگی بسيار ھماھنگ می باشد.

19 (دستی بر مدرنيته: این اتاق خواب در حين سادگی بسيار خبره و ماھرانه چيده شده است.استفاده از تختی با چھار دیرک در اتاق با چيدمان آن بسيار امروزی و مدرن می باشد. ▪ چرا آن را دوست داریم : رنگ مفرغين دیوار آجری و کفپوش چوبی گذشته ای از ساختمان را به ما می گوید که در تضادی بسيار زیبا با مبلمان امروزی درون اتاق می باشد.

20) رنگ وطرح: طرح گلدار زرد رنگ با طرح راه راه تخت و بالشتک ھای گلدار نشان دھنده بی باک بودن چيدمان اتاق است و آن فضایی خاص و زیبا داده است. ▪ چرا آن را دوست داریم : گاھی اوقات جای آن است که بسيار بی باک با طرح و رنگ بازی کرد.

21) گلدار و شکيل: رنگ یاسی با سفيد تخم مرغی به ھمراه دیگر رنگ ھای رنگ پریده حالتی جذاب برای یک اتاق خواب مطابق با مد روز می آفریند.کادرھای روی دیوار فضایی زیرکانه برای نصب قاب ھای کوچک و زیبا فراھم کرده است.طرح ھای روی بالشتک ھا توجه را به خود جلب می کنند. ▪ چرا آن را دوست داریم : زیبایی یک اتاق خواب به چيدمان زیبا و منحصر به فرد آن است نه به کارگيری اجناس گران قيمت .

22) خارج از قوانين: تخت خواب مدرن به ھمراه عسلی ھایش در کنار صندلی چرمين و فلزی جلوه خاصی دارند و رنگ ھر دو که رنگ ھایی گرم دارند زیبایی آن را دوچندان ميکند. ▪ چرا آن را دوست داریم : تابلوی بالای تخت در عين غير معمول بودن به امروزی کردن اتاق کمک کرده است و فضایی منحصر به فرد ایجاد کرده است که می توانيد با یافتن چنين آثاری فضایی این چنينی به اتاقتان بدھيد.

23) عاشقان کتاب: این اتاق گویی انباری است که دوستداران کتاب چه برای مطالعه و چه برای دکوراسيون می توانند از آن لذت ببرند.اما طاق قوسی بالای تخت به دنج بودن تخت کمک کرده تا کمی از ھياھوی کتابخانه فاصله بگيرد. ▪ چرا آن را دوست داریم : کانون اصلی توجه، کتابخانه می باشد اما با استفاده از رنگ بندی ساده و تقریباً سفيد از شلوغی بيشتر اتاق کاسته شده است.

24) سمساری شيک: با ترکيب و تطبيق(البته بيشتر ترکيب) اثاثيه سمساری این اتاق سطحی با از مھارت انتخاب را به رخ می کشد. ھر کدام از اثاثيه (بوفه کنار اتاق،صندلی پای تخت و حتی خود تخت) به نوعی شخصيتی ویژه به اتاق داده اند. ▪ چرا آن را دوست داریم : گذشته از قدیمی بودن اثاثيه، این سمساری جذاب موفق شده است فضایی بسيار دلفریب و زیبا ایجاد کند.

25) پر کردن فضای خالی: طرح سقف ساده و شيک می باشد اما عکس آن آدم غول پيکر چه؟؟ این تصویر بزرگ سایز مثلث جالبی با تخت و کفپوش ایجاد کرده و از نظر بصری جلوه ای خاص به اتاق بخشيده اند. ▪ چرا آن را دوست داریم : فضاھای بزرگ نيازمند حرکت ھایی بی باک می باشد. تصویر قاب شده ،آینه بالای تخت و تاج تخت ھر کدام به نوبه خود حجم وسيعی از اتاق را به خود اختصاص داده اند و اتاق را به نحوی زیبا پر کرده اند.

به اشتراک گذاری این مطلب :

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *