12 قدم تا دکوراسيون اتاق خواب کودکان قسمت دوم

12 قدم تا دکوراسيون اتاق خواب کودکان قسمت دوم

12 قدم تا دکوراسيون اتاق خواب کودکان – قسمت دوم

تقویت این حس باعث می شود بعدھا در دوران بلوغ و نوجوانی، بچه ھا به والدین، اقوام و دوستانشان اھميت بيشتری بدھند و خلاصه این که مھربان تر بار بيایند.

تقویت این حس باعث می شود بعدھا در دوران بلوغ و نوجوانی، بچه ھا به والدین، اقوام و دوستانشان اھميت بيشتری بدھند و خلاصه این که مھربان تر بار بيایند. قفسه ای بدون در و با اندازه ای قابل تنظيم در اختيار کودک بگذارید تا چيزھایی مثل اسباب بازی، ماکت ماشين و ھواپيما، کتاب و دفتر، وسایل ورزشی، لوازم صوتی و تصویری، لوازم نقاشی و چيزھایی از این قبيل را در آن نگھداری کند. چنين قفسه ای می تواند یک مکان دردسترس و مناسب در دکوراسيون اتاق کودک محسوب شود. این قفسه ھا البته باید روی دیوار ثابت شده باشند تا اگر احياناً کودک از آن بالا رفت، قفسه ھا روی خودش برنگردند. ضمناً از نصب قفسه ھایی که درھای شيشه ای دارند، نيز باید پرھيز کنيد. برای این که اتاق کودکان در آینده ھم مورد استفاده قرار بگيرد، بھتر است یک مبلمان ساده و کاربردی را در نظر بگيرید و اگر در مبلمان، چوب به کار رفته است، دقت کنيد که حتماً یه تثبيت کننده سيلر نيز به آن زده شده باشد. یکی از قوانين مھم در دکوراسيون اتاق کودک، سھولت در امر نگھداری، نظافت و مراقبت از اجزای آن است. ھنگام انتخاب لوازم، حتماً این نکته را در نظر داشته باشيد که باید اجزای این اتاق به راحتی قابل شستشو و ضد لک باشند. در انتخاب کف پوش مناسب برای اتاق کودک دقت کنيد. موکت ھای بادوام و قاليچه ھای قابل شستشو و انعطاف پذیر (به شرطی که فکری برای نلغزیدنش کرده باشيد) از جمله کف پوش ھای مناسب برای اتاق کودکان به حساب می آیند. بھتر است ھنگام خرید این نوع کف پوش ھا، رنگ ھای روشن و طرح ھای ساده را انتخاب کنيد، چرا که معمولاً کودکان، با توجه به رشد سریعشان، از طرح ھا و رنگ ھای تند و گرم، زودتر خسته می شوند. ھنگام انتخاب تخت خواب برای کودکان، شرایط سنی آن ھا را حتماً در نظر بگيرید. اگر می خواھيد برای نوزادتان تخت خوابی تھيه کنيد، بھتر است نوعی را انتخاب کنيد که فاصله بين نرده ھای محافظش حداکثر ۶ سانتی متر باشد تا ایمنی نوزاد به خطر نيفتد. این نرده ھای محافظ باید به اندازه ای بالا بيایند که نوزاد نتواند به راحتی از تخت خارج شود. از گذاشتن وسایل نوک تيز و ميله مانند در اتاق خواب کودکان اجتناب کنيد، چراکه ممکن است بچه ھا موقع بازی کردن، با یکی از این وسایل برخورد کنند و مشکلی برایشان ایجاد شود. نور اتاق کودک باید ملایم و غير مستقيم باشد. برای این کار، می توانيد از انواع نورھای بازتابی یا پخش شونده استفاده کنيد تا چشم کودک آزرده نشود. یادتان باشد درمکانی که اختصاص به فعاليت ھای کودک دارد، نوری جداگانه تعبيه کنيد و حتماً از نورھای تزئينی ھم در دکور اتاق کودکان بھره ببرید. می توانيد انواع چراغ ھای تزئينی ریز را نيز در جایی از اتاق قرار بدھيد تا فضای خاصی را برای سرگرمی و تفریح کودکان ایجاد کرده باشيد. برای پوشش پنجره ای اتاق کودکان، توصيه می شود از کرکره ھا یا شاترھا استفاده کنيد؛ که ھم تنظيم نور و جریان ھوا به وسيله آن ھا به سھولت امکان پذیر است، ھم چين دار و دست و پاگير نيستند. در انتخاب پوشش دیوارھا حتماً ایده و سليقه کودک را در نظر داشته باشيد، چراکه بچه ھا بيشتر فعاليت ھایشان را در اتاق خوابشان انجام می دھند. یادتان باشد که برای رنگ آميزی دیوارھا ھم از رنگی استفاده کنيد که مورد علاقه کودک است. با این کار، ھم به شکل گيری شخصيت فرزندتان کمک کرده اید، ھم زمينه را برای آرامش بيشتر او فراھم آورده اید.

به اشتراک گذاری این مطلب :

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *