۶ ترفند برای چيدمان اتاق کودک قسمت دوم

۶ ترفند برای چيدمان اتاق کودک قسمت دوم

۶ ترفند برای چيدمان اتاق کودک – قسمت دوم

قلمرو کودک! اتاق تنھا قسمت خانه است که کودک احساس می کند متعلق به خودش است.

٣ )قلمرو کودک! اتاق تنھا قسمت خانه است که کودک احساس می کند متعلق به خودش است. این فضا ھمه دنيای کوچک او را برایش عينيت می بخشد: شخصيت، سليقه ھا و علایق. او باید در برابر این مسائل احساس راحتی و آزادی کند. اما در بيشتر موارد ھر کودک به تنھایی نمی تواند اتاقی برای خود داشته باشد. در این صورت وظيفه پدر و مادر سخت تر می شود؛ زیرا باید با ظرافت دو یا سه قسمت را برای ھر بچه در اتاق آماده کنند. در نتيجه ھر کدام از آنھا قلمرو خود دارند با این تفاوت که در کنار ھم ھستند. این جداسازی را می توان با روش ھای مختلفی انجام داد که رایج ترین آنھا پرده، دیوار متحرک و کرکره است. ھمچنين می توان رنگ دیوارھا و فرش ھای ھر قسمت را تغيير داد تا این مرزبندی واضح تر باشد. اگر قصد دارید برای خواھر و برادر اتاق را آماده کنيد، بھتر است از رنگ ھای متفاوت مثل صورتی و سبز برای ھر بخش استفاده کنيد.

۴ )توجه خاص به امنيت اتاق نکته ای که نباید به ھيچ وجه بی توجه از کنار آن رد شد، امنيت اتاق کودک است. موقعيت و چيدمان وسایل در درجه اول اھميت قرار دارد. قفسه ھا را در قسمت بالاتر دیوار نصب کنيد، اما اگر کودک مثلا در سن مدرسه است و باید از قفسه ھا وسيله ای را بردارد باید طوری باشد که او راحت باشد. ھمچنين از نزدیک گذاشتن ميز یا صندلی نزدیک پنجره ھا و کمدھا خودداری کنيد تا خطری کودک را تھدید نکند. برای اینکه خيالتان راحت باشد، ثابت بودن وسایل را کنترل کنيد. در زمينه دکوراسيون اتاق نيز این نکته را مدنظر داشته باشيد که بھتر است رنگ دیوارھا از انواع غير سمی مثل آکروليک انتخاب شود، پریزھای برق و پنجره ھا از نظر ایمنی تایيد شده باشد و مصالح ساختمانی سالم و طبيعی باشد. ملحفه و پرده ھا نيز باید از اجناس طبيعی مانند کتان باشد، چرا که شستشوی این پارچه ھا راحت است.

۵)مرتب کردن در اتاق کودک معمولا ھميشه کمی ریخت و پاش دیده می شود. برای اینکه علاقه به مرتب کردن وسایل در کودک ایجاد شود، باید در کنار بازی و سرگرمی ھا این موضوع را نيز به او آموزش داد. نخستين نکته در این باره خلاقيت است. به عنوان مثال می توانيد در یک گوشه اتاق یک چادر یا سبد بزرگ بگذارید تا وقتی کودک خواست وسایلش را سریع جمع کند، ھمه را در آن بریزد و این بازار شام جمع شود. ھمچنين یک جالباسی متناسب با قد کودک برایش تھيه کنيد تا لباس ھایش را مرتب کند و این مسئوليت را نيز بياموزد. ھر کدام از وسایل کودک باید جای مشخص داشته باشند تا او به راحتی بتواند ھر کدام را پيدا کند. مثلا یک جعبه برای اسباب بازی ھای کوچک، سبد برای عروسک ھا، قفسه برای کتاب ھا و… روی ھر قسمت نيز عکس وسيله مربوط را بچسبانيد یا اسم آن را بنویسيد تا کوچولوی شما راحت جای ھروسيله را بشناسد. در این صورت کودک استقلال نيز کسب می کند.

۶ )رنگ طلاست! رنگ دوست ھميشگی بچه ھاست! رنگھا در درجه اول در بينایی کودک نقش دارند و به علاوه در آرامش، استراحت و تمرکز او نيز مؤثر ھستند. برای نوزادان تا سن ٣ سال، رنگ ھای ملایم مثل صورتی، ليمویی، آبی آسمانی، سبز روشن و… توصيه می شود. از ٣یا ۴سالگی کودک رنگ ھا را تشخيص می دھد و می توان متناسب با نظر او رنگ را انتخاب کرد.ھمچنين می توانيد بخشی از دیوار اتاق را با رنگ ھای تند مانند قرمز رنگ آميزی کنيد و به کمک کودک تصاویری مانند حيوانات، شخصيت ھای کارتونی، لوازم ورزشی و… را روی آن بکشيد. فراموش نکنيد که نور ھر قسمت اتاق کودک برای خواب، مطالعه، بازی و… باید متناسب با شرایط باشد. یک نکته ظریف دیگر: از شش سالگی کودک را در چيدمان و انتخاب رنگ ھا مشارکت دھيد.

به اشتراک گذاری این مطلب :

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *