٢۵ پيشنھاد برای اتاق خواب محبوب شما قسمت اول

٢۵ پيشنھاد برای اتاق خواب محبوب شما قسمت اول

٢۵ پيشنھاد برای اتاق خواب محبوب شما – قسمت اول

کلاسيک و شيک: آبی سرد و بنفش سنبلی رنگ ھای طبيعی ھستند که در این اتاق خواب آرام انتخاب شده است که می تواند موجب سردی اتاق شود اما با حضور رنگ سفيد و قھوه ای تيره که تا اندازه ای موجب گرمی اتاق شده اند، به تعادل رسيده اند

ما از ميان تمام اتاق خواب ھای با سبک مدرن و یا سنتی ٢۵ مورد را بر گزیدیم تا برای داشتن اتاق خوابی زیبا به شما کمک کنيم.

1) کلاسيک و شيک: آبی سرد و بنفش سنبلی رنگ ھای طبيعی ھستند که در این اتاق خواب آرام انتخاب شده است که می تواند موجب سردی اتاق شود اما با حضور رنگ سفيد و قھوه ای تيره که تا اندازه ای موجب گرمی اتاق شده اند، به تعادل رسيده اند ▪

چرا آنرا دوست داریم : مبلمان کلاسيک اگر ھماھنگ با سبک مدرن نباشد می تواند به زیبایی اتاق لطمه بزند، رنگ قھوه ای تخت و طرح ھای ھندسی و تاج تخت بلند و رنگ ھای بکار رفته ھمگی موجب جذابيت بيشتر این اتاق شده اند.

2) تقاطع شرق و غرب: تقارن و تناسب در اجزای این اتاق خواب کاملا ًبر گرفته از طراحی شرقی می باشد، اما چوب خود رنگ و چرم مصنوعی به کار رفته شده ما را به ھنر غربی می کشاند چرا آن را دوست داریم : در فضای زیر الھامی از چندین سبک رامی توان دید، بافت ھای طبيعی به کار رفته شده و تقارن آنھا و رنگ مایه مسی پرده ھا و دیگر اجزای اتاق ھمگی به زیبایی و منحصر به فرد بودن اتاق کمک کرده اند.

3) تخت خوابی با چھار دیرک در چھار گوشه آن: در اولين نگاه پوستر ھای قاب شده بای تخت توجه را به خود جلب می کنند. راحت ترین راه برای خلق فضایی دراماتيک، زیبا و مدرن انتخاب مبلمان بزرگ سایز می باشد. ▪ چرا آنرا دوست داریم : تخت خواب با رنگ ھای طبيعی و خاص خودش باعث ایجاد فضایی آرام و ایستا و بی جنبش شده است، رنگ دلفریب دیوار(بنفش کم رنگ؟ خاکستری؟ خاکستری مایل به قھوه ای؟) و رنگ آجری لحاف روی تخت بسيار ماھرانه و فریبنده انتخاب شده است

4) سبکی کاملا ًشخصی: تخت، نيمکت، ميز ، بالشتک ھا و تاج تخت ترکيبی دارند که موجب گرایش اتاق به سمت افقی (فروتن و لطيف) شده اند که احساسی از نيمه ھای قرن را به ما می دھند. وسایل کنار تخت کمی از حالت افقی کاسته که باعث دلچسب شدن فضا می شود. ▪ چرا آنرا دوست داریم : اثاثيه موجود در اتاق حالتی افسانه ای به اتاق داده اند.ترکيب زیبایی از منسوجات و مبلمان سبکی منحصر به فرد را خلق می کند که در ھيچ فروشگاھی به ھيچ قيمتی پيدا نخواھد شد.

5) پوششی ظریفانه: این تخت خواب مجلل با یه ھایی از روتختی ھای زیبا پوشيده شده است که ھر کدام لطيف تر و زیباتر از قبلی می باشد. ▪ چرا آن را دوست داریم : بافت ھای بسيار زیبا که بر روی تخت مشاھده می شود مثل تاج تخت با روکش زبر کتانی، بالشتک ھای زیبای ابریشمی لطيف با صندلی دو نفره با روکش موھری ترکيبی زیبا ایجاد کرده اند. طرح و رنگ ھميشه در دکوراسيون مھم ھستند اما جذابيت این اتاق به وجود بافت ھای متعدد می باشد که جلوه ای فوق العاده به آن داده است

6) گرم و مدرن: روتختی سفيد و لوازم موجود در اتاق در تضاد با دیوار قھوه ای ھستند تا اتاق خواب را فضایی مرموز و مھيج نشان دھند. بالشتک ھای رنگارنگ کانون توجه در اتاق می باشند. ▪ چرا آنرا دوست داریم : اتاق ھای بزرگ فضای خوبی برای ترکيب انواع سبک ھا مھيا می کنند. دراین اتاق، رنگ ھای زمينی، روتختی زیبا و ھنر ھای دستی فضایی کامل ایجاد کرده اند که کاملا ًمناسب و امروزی می باشند

7) ساده و شيک: آبی مه آلود دیوارھا جو آرامی را در این اتاق با شيوه ای زنانه و بصيرانه خلق کرده است. گلچينی از مبلمان بسيار مدرن و عالی فضایی شخصی و جذاب به اتاق داده اند. ▪ چرا آن را دوست داریم : کف با رنگ تيره انعکاسی از رنگ قھوه ای سقف است که بسيار گيرا و غير منتظره می باشد و با چھل چراغ آویزان شده بسيار شيک تر و صميمی تر شده است.

8 (بدون تجمل گرایی: انتخاب ماھرانه مبلمان و رنگ بندی خنثی فضایی بسيار شيک ایجاد کرده است و قرار دادن تخت به صورت مورب و اثاثيه بزرگ سایز فضا را خاص و دراماتيک کرده است. ▪ چرا آنرا دوست داریم : ترکييب زیبای رنگ سفيد و قھوه ای و نوع اثاثيه، بسيار با ھم منطبق ھستند که مایه ی شگفتی فرد می شود

9) استراحت گاھی حکيمانه: رنگ پرده ھا،تاج تخت و دیوارھا زمينه ای آرام را ارائه داده اند که با رنگ سفيد ساده کتانی لوازم موجود اتاق را به سمت آرامش کشانده است. ▪ چرا آنرا دوست داریم : یک انتخاب عالی برای اتاق خواب رنگ ھای محدود برای دکوراسيون آن می باشد. تنھا نقشی که می توان یافت طرح راه راه بالشتک ھای روی تخت است که بسيار ھماھنگ با سفيدی تخت می باشد.

10) ترغيب برای خواب: دراین اتاق،تخت خواب نقش اول را دارد، این در حالی است که وسایل اتاق محدود است. تخت با سادگی خود بسيار عالی در برآمدگی سقف جای گرفته است و توجه را به سمت خود می کشاند. ▪ چرا آن را دوست داریم : رنگ بسيار ساده دیوار و تخت و تزئينات بکار رفته به معماری اتاق اجازه می دھد که خودی نشان دھد.

11) ساده اما شاھانه: این اتاق خواب گویی برای پادشاه تزئين شده اما شما ھم می توانيد در آن اقامت کنيد! تاج تخت بسيار بزرگ بسيار عالی با روتختی مخملين گرم و نرم با رنگ گرم جفت شده است.٢ صندلی کوچک در پای تخت بر این لطافت و ظرافت افزوده و به شما پيشنھاد می کند کفش خود را درآورده واستراحتی کنيد. ▪ چرا آن را دوست داریم : درخشندگی کاغذ دیواری گلدار و ھمانگی رنگ ھا بر دولتمندی اتاق افزوده است

12) جای خواب شيک: ٢ آینه بلند در دو طرف تخت، چراغ خواب ھای منحصر به فرد و ميزھای کنار تخت با سبک امروزی و تقارن موجود در آن،سنت و مدرنيته را درھم آميخته است. ▪ چرا آن را دوست داریم : قسمتی از این پنجره وسيع با صفحه ای مات پوشيده شده است که می تواند ھم اجازه دھد که نور کافی به اتاق وارد شود ھم به تخت حالتی دنج داده است.

14 (طرح ھای شاد: رنگ قرمز و صورتی بالشتک ھا و کاغذ دیواری آبی با طرح شبکه ای زمينه جذابی را برای یک تاج تخت راه راه و بلند آماده کرده است. ▪ چرا آنرا دوست داریم : ترکيب قرمز و سفيد و آبی و… و صورتی؟؟ ریسکی می باشد که در این اتاق شده است، متفاوت بودن و ترکيب رنگ ھای غير منطقی که به نظر ھماھنگ نيستند گاھی فضاھایی منحصر به فرد به وجود می آورند.

14 (رنگ ھای گرم: در این اتاق با انتخاب تخت خواب صورتمه ای و کنار تخت ھایی که گویی ورم کرده اند کمی از حالت سنتی فاصله گرفته اما با انتخاب فرشی با طرح کلاسيک و عکس ھای بای تخت به تعادل رسيده است. گل ھای تازه در اتاق توجه ھر بيننده ای را به خود جلب می کند. ▪ چرا آن را دوست داریم : اثاثيه بزرگ سایز این اتاق کوچک را بزرگتر نشان می دھد.

ادامه را در مطلب بعد بخوانید….

به اشتراک گذاری این مطلب :

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *