دوازده قدم تا دکوراسيون اتاق خواب کودکان قسمت اول

دوازده قدم تا دکوراسيون اتاق خواب کودکان قسمت اول

12 قدم تا دکوراسيون اتاق خواب کودکان  قسمت اول

 آرامش، یک حس درونی است اما وقتی از آرامش در دنيای بيرونی حرف به ميان می آید، دکوراتورھا می گویند آرامش آدم ھا از اتاق خوابشان شروع می شود.

آرامش، یک حس درونی است اما وقتی از آرامش در دنيای بيرونی حرف به ميان می آید، دکوراتورھا می گویند آرامش آدم ھا از اتاق خوابشان شروع می شود. می پرسيد چرا؟ روشن است، چون اتاق خواب ھر شخص یعنی فضای خصوصی زندگی اش، که اگر متناسب با نيازھای روحی و جسمی او آراسته شده باشد، فعاليت ھای روزمره را برایش آسان می کند و باعث می شود آدم با آرامش بيشتری در فعاليت ھای روزانه اش حضور پيدا کند.

اما قبل از اقدام به دکوراسيون اتاق خواب، لااقل باید به این ٣ سؤال پاسخ داد:

ـ قرار است اتاق خواب را برای چه کسی (و با چه سنی) دکور کنيد؟

ـ درباره روحيات و خلقيات صاحب اتاق چه می دانيد؟

ـ چه سبکی را با سليقه او مناسب و ھماھنگ می دانيد؟

قطعاً اتاق خوابی که قرار است برای یک نوزاد دکور شود، حال و ھوایش بسيار متفاوت است با اتاق خوابی که مثلا ًقرار است برای پسر ١۶ ساله ای که عاشق سينما و فوتبال است، دکور شود. با در نظر گرفتن چند نکته ساده می توانيد طراحی موفق و ایده آلی برای اتاق خواب کودکان داشته باشيد. فراموش نکنيد که اتاق خواب برای کودکان، نه تنھا جایی برای خوابيدن، بلکه یک قلمروی استثنایی است که انجام ھر فعاليتی در آن برای بچه ھا امکان پذیر است. این ١٣ نکته را به خاطر بسپارید. برای انتخاب رنگ اتاق خواب کودک، ترجيحاً بروید سراغ رنگ ھای بدون سرب. با استفاده از رنگ ھای شاد در رنگ آميزی اتاق کودک و با استفاده از تکنيک ھای نقاشی روی دیوار، می توانيد اتاق او را به یک سرزمين افسانه ای تبدیل کنيد. برای مثال، می توانيد از شخصيت ھای کارتونی مورد علاقه اش اش یا موضوعات برگرفته از کتاب ھای داستانی اش روی دیوارھا نقاشی کنيد یا روی سقف اتاق خواب کودک، آسمانی پر از ابرھای پنبه ای یا کھکشانی پر از ستاره بکشيد. با این کار، علاوه بر ایجاد فضایی شاد و سرگرم کننده، زمينه را برای پرورش خلاقيت او نيز آماده کرده اید. اختصاص دادن بخشی از اتاق به سرگرمی ھا و فعاليت ھای روزانه کودک، باعث شکوفایی استعدادش می شود. مثلا ًمی توانيد روی یکی از دیوارھا تابلویی از جنس چوب پنبه نصب کنيد تا فرزندتان بتواند نقاشی ھا و پوسترھای مورد علاقه اش را با پونز به آن بزند تا بتواند ھر روز روی دیوار اتاقش مجموعه ای از چيزھای مورد علاقه اش را ببيند. بچه ھا ذاتاً به گردآوری اشيا و جمع کردن عکس ھای مورد نظرشان علاقه مندند. با نصب این تابلو، آن ھا جایی برای این کار پيدا می کنند و ضمناً از ریخت و پاش ھای اضافی ھم جلوگيری می شود. خوب است کودک را به جمع آوری و نمایش عکس ھای خانوادگی تشویق کنيد. بچه ھا می توانند با ھمان تابلوی چوب پنبه ای و پونزھا (که در شماره ٢ توضيح داده شد)، نمایشگاه عکسی را مطابق با سليقه خودشان و در اتاق خود شان ترتيب بدھند.

ادامه را در مطلب بعد بخوانید…….

به اشتراک گذاری این مطلب :

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *